Nekpijn, nekklachten en nekhernia
Waarom ga je naar een chiropractor?
Roel te Kolstee - Chiropractie Tiel Zutphen

door Roel te Kolstee  |  leestijd: 7 minuten

Rug- en nekklachten?

7 redenen om een chiropractor te bezoeken

Chiropractie is in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, nog niet erg bekend. Het is nog steeds geen erkend beroep. Dat roept vragen op. Logisch. “Chiropractie, dat is toch een bottenkraker? Is dat niet pijnlijk? Is het wel veilig?”

In onze praktijk hebben we inmiddels ruim 18.500 patiënten met succes behandeld. Dat geeft aan dat chiropractie een waardevolle behandelmethode is. Tijd dus om een aantal hardnekkige misvattingen over chiropractie te weerleggen. Lees 7 onderbouwde redenen waarom je wél naar een chiropractor gaat.

Waarom ga je naar een chiropractor?

1. Omdat je chiropractor bij uitstek is gespecialiseerd in rug- en nekklachten

Sinds het ontstaan van chiropractie eind 19e eeuw heeft de wervelkolom altijd centraal gestaan in ons vak. Ongeveer 50% van onze patiënten komt vanwege rugklachten. Nog eens 40% met nekklachten. De overige 10% heeft andere klachten aan het bewegingsapparaat.

Onze universitaire opleiding staat grotendeels in het teken van rug- en nekklachten. Hetzelfde geldt voor de bij- en nascholing. Het gebeurt daarom niet zelden dat iemand al ‘afgeschreven’ is vanwege rug- of nekklachten, maar na een chiropractiebehandeling toch van zijn klachten af is. Wij kunnen het verschil maken.

Kunnen wij altijd helpen? Zo arrogant zijn we zeker niet. Soms hebben wij niet (de beste) oplossing. Of blijkt na een paar behandelingen dat het herstel niet op gang wil komen. We zullen dit dan altijd open en eerlijk bespreken en kijken welke ander opties er zijn. Binnen onze praktijk of daarbuiten.

Last van rug- of nekklachten?
Blijf er niet mee lopen

2. Omdat je chiropractor doorgaans snel resultaat boekt

Niets is zo frustrerend als allerlei behandelmethoden uitproberen, weinig vooruitgang boeken en voortdurend pijn houden. Dat snappen we heel goed.
Rugpijn is nu eenmaal geen eenheidsworst. Omdat elke rug anders is, elke persoon anders, sommige klachten al heel lang aanwezig zijn en andere pas een paar dagen, kun je helaas niet exact voorspellen hoeveel tijd het herstel gaat kosten. Maar wat je wel mag verwachten, is dat je binnen 3-5 sessies een duidelijke verandering gaat merken. Als dit niet gebeurt, gaat het na 10 of 20 sessie ook niet gebeuren!

Gemiddeld 4,3 behandelingen om een nieuwe klacht effectief te behandelen

Het is de verantwoordelijkheid van elke behandelaar, of het nu een chiropractor, fysiotherapeut, oefentherapeut of wie dan ook betreft, om goed in de gaten te houden of er vooruitgang wordt geboekt. Als dit niet gebeurt, heeft de behandelaar 2 opties: her-evalueren of stoppen en de patiënt doorverwijzen. Zoals Einstein zei: “De definitie van krankzinnigheid is hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten.”

Wij hebben eens een steekproef gedaan. Daaruit bleek dat we gemiddeld 4,3 behandelingen nodig hebben om een nieuwe klacht effectief te behandelen. Trajecten langer dan 7 à 8 sessies zijn bij ons ronduit zeldzaam. Dus schiet het allemaal niet op bij je huidige behandelaar? Kom dan gerust eens langs om te horen wat wij voor je kunnen betekenen.

Last van rug- of nekklachten?
Blijf er niet mee lopen

3. Omdat wij altijd als doel hebben om jou zelfredzaam te maken

Bij veel mensen komen de klachten op den duur terug. Maar je moet er niet aan denken om voor altijd aan een behandelaar vast te zitten. Daarom is een belangrijk en vast onderdeel van onze aanpak samen met jou doorgronden hoe je klachten ontstaan en waarom ze terugkomen. We bedoelen niet ‘bij welke beweging schoot het in je rug’, maar ‘waarom kan jouw rug die beweging niet aan’?

Vaak zijn vaste patronen een belangrijke sleutel in het ontstaan van klachten (zittend werk, structureel te weinig beweging, verkeerde tiltechnieken). Meestal zijn het juist hele alledaagse dingen en daarom zoeken we er geen kwaad achter.

Soms is een juiste diagnose en een goed advies voldoende om klachten op te lossen

Zo herinner ik mij een dame die mij raadpleegde vanwege pijn in haar beide voeten tijdens het handballen. Meerdere deskundigen hadden haar behandeld en zooltjes aangemeten. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat haar voeten ‘overbelast’ waren en dat ze beter kon stoppen met handbal. De dame had zittend werk: 40 uur per week werden haar voeten helemaal niet belast. Haar voeten waren niet ‘overbelast’ maar ‘onderbelast’, waardoor ze de inspanning van het sporten als pijnlijk was gaan ervaren.

Ik heb haar helemaal niet behandeld, maar geadviseerd een springtouw te kopen, een sta-bureau te regelen, veel op blote voeten te lopen en haar voeten zoveel mogelijk af te beulen, zodat ze weer sterk zouden worden. Na 6 weken mailde ze dat haar klachten al voor 80% verholpen waren.

Door de klachten eerst goed te doorgronden en de onderliggende oorzaken bloot te leggen, wordt de belangrijkste stap richting een duurzame oplossing gezet. Door patiënten inzicht te geven in hun klachten en ze naast een behandeling te wapenen met tips, adviezen en oefeningen, kan de grote meerderheid het op een gegeven moment prima zelf redden.

4. Omdat wij ons niet blindstaren op een röntgenfoto of MRI

Bij sommige klachten is een foto of MRI nuttig. Zelfs noodzakelijk. Bij ongecompliceerde rug- of nekklachten meestal niet. Toch horen wij vaak van patiënten dat er ‘slijtage’ te zien was op de foto. Of dat er ‘iets niet goed was’ met wervel zus en zo. Dat dit voor de meeste rugklachten niet relevant is, wordt er lang niet altijd bij vermeld.

Iedereen die ouder is dan 30 jaar heeft in meer of mindere mate ‘slijtage’. Ook mensen die nog nooit last van hun rug hebben gehad. Slijtage is geen afwijking, het hoort bij ouder worden. Net als grijze haren en rimpels in de huid.

Het gebeurt niet zelden dat een patiënt nauwelijks lichamelijk onderzocht wordt en dat de diagnose en behandeling gebaseerd worden op een foto. De meeste rugklachten worden veroorzaakt door bewegingsproblemen. Dus hoe zinvol is een stilstaand plaatje dan? Alsof je fietsenmaker een foto van je fiets maakt en dan gaat staren waarom hij een piepend geluid maakt…

5. Omdat chiropractie niet ‘hardhandig’ of pijnlijk is

Chiropractoren staan bekend als ‘krakers’. Dat klinkt niet heel uitnodigend. Vaak wordt gedacht dat een behandeling wel pijnlijk moet zijn. Dat is gelukkig niet waar. Vergelijk het gevoel met het kraken van je vingers. Een gek geluid misschien, maar niet pijnlijk. Natuurlijk maken we bij iemand met pijnklachten wel altijd een inschatting; hoeveel kan iemand hebben. Dat geldt sowieso bij elke behandeling van elke patiënt.

Naast de kraaktechnieken beschikken wij over nog heel veel andere behandelmethoden, zodat we altijd kunnen afstemmen op de persoon die op dat moment voor ons zit.
Het is zeker niet zo dat iedereen die bij ons komt, ‘gekraakt’ wordt. Soms reageert een klacht beter op een andere techniek. Soms laat de gezondheid van de patiënt het gebruik van manipulaties niet toe en heel soms geven patiënten zelf aan dat ze liever op een andere manier behandeld worden. Dat doen we dan. Maatwerk noemen we dat.

6. Omdat chiropractie veilig is

Helaas wordt de veiligheid van chiropractie nog vaak ter discussie gesteld. Gelukkig kunnen wij met een gerust hart zeggen dat chiropractie absoluut veilig is. Ik doe dit werk inmiddels alweer bijna 22 jaar. Dat had ik niet gedaan als ik signalen had gekregen of gezien dat chiropractie niet veilig zou zijn. Geen haar op mijn hoofd. In al die jaren heeft zich in mijn praktijk of in praktijken van collega’s die ik goed ken, nog nooit een ernstige complicatie voorgedaan. Natuurlijk heeft iemand wel eens lichte napijn van een behandeling. Dat kennen we en dat trekt vanzelf weer weg. Maar dat is niet uniek voor een chiropractiebehandeling. Ook andere behandelingen kunnen napijn geven, die hoort bij het behandeltraject, op weg naar herstel.

Niemand zal ontkennen dat er, net als bij vrijwel alle behandelingen, medicijnen of andere interventies, ook bij een chiropractische behandeling complicaties kunnen ontstaan. Hoewel dit extreem zeldzaam is, blijkt uit verschillende onderzoeken dat in deze gevallen al onderliggende problemen aanwezig waren. Onderzoeken laten namelijk zien dat de krachten waaraan onze ruggen en nekken worden blootgesteld tijdens normale alledaagse bewegingen, groter kunnen zijn dan tijdens een correct uitgevoerde behandeling.

Chiropractoren universitair opgeleid

Chiropractoren hebben een vijfjarige universitaire opleiding genoten, waarin veel aandacht is geweest voor het herkennen van ziektebeelden die een andere aanpak vereisen. Of situaties die tijdens een behandeling risico’s met zich mee zouden kunnen brengen. We zijn van de 5 jaar opleiding misschien wel 4 jaar bezig geweest om te leren wanneer we een patiënt NIET veilig kunnen behandelen. Komen we die situaties tegen, dan zullen we dus nooit behandelen!

Wij nemen bij elke nieuwe patiënt ruim de tijd om niet alleen de klachten te beoordelen, maar ook de algehele gezondheid van de patiënt. Met specifiek aandacht voor eventuele risico’s. Als er ook maar enige twijfel is of we iemand veilig kunnen behandelen, dan doen we dit niet. Totdat we de risico’s kunnen uitsluiten en er groen licht is voor de behandeling.

Als wij van mening zijn dat een behandeling wel veilig uitgevoerd kan worden, zullen we nog steeds met de patiënt bespreken wat de voors- en tegens en alternatieven zijn. Bij ons heeft de patiënt altijd het laatste woord over zijn of haar behandeling.

Tractietechnieken Chiropractie Tiel Zutphen

7. Omdat wij geen ‘rugpijn’ behandelen, maar ‘mensen met pijn in de rug’.

De rug van een straatwerker is niet hetzelfde als de rug van een ICT-er. De herstelverwachting van iemand van 25 is anders dan bij iemand van 75 jaar. Een atleet stelt andere doelen dan een gamer. Iemand met veel stress en slapeloze nachten reageert anders op een behandeling dan iemand die net de loterij heeft gewonnen. Ook al wijzen ze misschien allemaal naar hetzelfde plekje op hun rug.

Rugpijn is geen eenheidsworst. Deze fout wordt nog veelvuldig gemaakt. Door zowel leken als deskundigen. De veronderstelling dat rugpijn altijd op dezelfde manier ontstaat en dat er dus ook een oplossing zou moeten zijn die voor iedereen helpt (diclofenac, massage, ‘kraken’, ‘dry-needling’, één of andere oefening etc.) is volstrekt onjuist en achterhaald.

De behandeling van rugpijn is maatwerk

Dagelijks komen er mensen in onze praktijk die ‘gekraakt” willen worden, omdat dat zou helpen. Maar er is geen quick-fix die voor iedereen de oplossing is. Anders zouden rugklachten al lang de wereld uitgeholpen zijn.

De behandeling van rugpijn is maatwerk. Bij sommige mensen is er slechts sprake van een lokale blessure door een keertje ongelukkig tillen. Bij andere mensen kunnen allerlei omstandigheden en psychosociale factoren een rol spelen. Waarom zouden deze mensen precies dezelfde behandeling moeten krijgen?

Ik herinner mij een lezing voor een groep huisartsen, waarbij ik hen vroeg “…welk medicijn ze voorschreven tegen buikpijn?”. Terecht gaven ze aan dat ze dat niet zomaar konden zeggen, want dat hangt immers af van de oorzaak van de buikpijn. Waarom krijgt dan elke patiënt met rugpijn steevast dezelfde pijnstiller voorgeschreven…?

Soms helpen die pijnstillers gelukkig echt wel. In dat geval moeten we ze dan ook vooral gebruiken. Maar als ze niet helpen, heeft die rug kennelijk iets anders nodig. Dus stop met de pijnstillers en ga op zoek naar een andere oplossing. Wij helpen je hier graag bij!

Gratis rugcheck

Mocht je na dit alles nog niet overtuigd, maar wel nieuwsgierig zijn of we iets voor je kunnen betekenen? We bieden in onze praktijk een gratis rugcheck aan. Zodat je na ons onderzoek en uitleg kunt beoordelen of chiropractie een oplossing voor jou zou kunnen zijn.
Heb je andere vragen hebben, stuur gerust een mailtje of!

Roel te Kolstee - Chiropractie Tiel Zutphen

Roel Te Kolstee

Roel is chiropractor en mede-eigenaar van chiropractiepraktijk Tiel Zutphen. Al meer dan 20 jaar werkt hij als chiropractor, zonder zich een dag te vervelen. De nieuwste inzichten en ontwikkelingen in het vak, de verschillende type klachten, de persoon achter de pijn, het blijft hem mateloos boeien. Misschien heeft dat iets te maken met zijn enorme leergierigheid en ambitie? Hoe dan ook is hij niet snel tevreden. Hij wil precies weten hoe dingen zitten, zoekt altijd naar de vraag achter de vraag en naar nóg betere manieren om patiënten te helpen. Blij wordt hij op het moment dat patiënten zich realiseren dat ze zelf weer grip krijgen op hun lichaam. Ook privé heeft Roel altijd volop plannen. Naast iedere dag sporten of bewegen, houdt hij van lekker koken, fotograferen, lezen en een gezellig feestje op z’n tijd.

LinkedIn

Ook interessant
Stenose klachten? Dit kun je eraan doen

Stenose klachten? Dit kun je eraan doen

Pijn in je benen door stenose? Dit kun je eraan doendoor Roel te Kolstee  |  leestijd: 3 minutenHeb je pijn in je benen die maar niet weggaat? De kans is groot dat je rug daar een rol in speelt. Wanneer je last hebt van beide benen tegelijk, kan het zijn dat er sprake...

Artrose in rug, nek of schouder?

Artrose in rug, nek of schouder?

Artrose in rug, schouder of nek? Voorkom pijn, stijfheid en beperkingendoor Ivar Schenk  |  leestijd: 3 minutenArtrose is een veelvoorkomende aandoening en gaat gepaard met pijnlijke gewrichten en verminderde mobiliteit. Artrose in je rug, schouder of nek kan je...